Mái Nhà Tình Bạn
<
Chào mừng các bạn đến forum ! hãy đăng nhập nếu bạn đã là thành viên của forum , nếu chưa có tài khoản hãy nhấn đăng kí ! chúc các bạn vui vẻ
Mái Nhà Tình Bạn
<
Chào mừng các bạn đến forum ! hãy đăng nhập nếu bạn đã là thành viên của forum , nếu chưa có tài khoản hãy nhấn đăng kí ! chúc các bạn vui vẻ
Mái Nhà Tình Bạn

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của A1 NCT 2006 - 2009
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share|

Code Index_body ! và over header

Xem chủ đề cũ hơn
Xem chủ đề mới hơn
Go down
Tác giảThông điệp
I♥A1™
Admin
I♥A1™
Admin
Giới tính : Nam
Thanks
Tuổi : 30
Thanks
Birthday : 12/08/1991
Thanks
Bài Viết : 235
Thanks
Join date : 28/06/2010
Thanks
Đến từ : Xóm Nhà lá A1
Thanks
Status : không dám bước vì sợ gãy chân vậy thì chẳng khác nào chân đã gãy ^^
Thanks
Code Index_body ! và over header  Empty
Bài gửiTiêu đề: Code Index_body ! và over header Code Index_body ! và over header  EmptyMon Oct 04, 2010 9:51 am

Code Index_body ! và over header  Ttt01110 Code Index_body ! và over header  Tt03-310

Index-body
Code:
{JAVASCRIPT}
<div id="page-body">
  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
<tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top" width="100%">
                                  <div class="test">
<table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
        <th height="30"><center>Thống Kê Diễn Đàn Mái Nhà Tình Bạn </center></th>
      </tr>
  </thead>
<tr>
<td width="100%">
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
      <tr valign="top">
<td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"><div style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 9px;">Mái Nhà Tình Bạn A1 <br><embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img59.imageshack.us/img59/850/176eq4.swf width=149 height=149 type=application/x-shockwave-flash quality="high" ></embed></br>
<div></td></tr>
<tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

</td></tr></table>

</div>
                              </td>
    </tr>
<tr>
                            <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript">
var tooltip=function(){
  var id = 'tt';
  var top = 7;
  var left = 3;
  var maxw = 300;
  var speed = 10;
  var timer = 20;
  var endalpha = 90;
  var alpha = 0;
  var tt,t,c,b,h;
  var ie = document.all ? true : false;
  return{
      show:function(v,w){
        if(tt == null){
            tt = document.createElement('div');
            tt.setAttribute('id',id);
            t = document.createElement('div');
            t.setAttribute('id',id + 'top');
            c = document.createElement('div');
            c.setAttribute('id',id + 'cont');
            b = document.createElement('div');
            b.setAttribute('id',id + 'bot');
            tt.appendChild(t);
            tt.appendChild(c);
            tt.appendChild(b);
            document.body.appendChild(tt);
            tt.style.opacity = 0;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=0)';
            document.onmousemove = this.pos;
        }
        tt.style.display = 'block';
        c.innerHTML = v;
        tt.style.width = w ? w + 'px' : 'auto';
        if(!w && ie){
            t.style.display = 'none';
            b.style.display = 'none';
            tt.style.width = tt.offsetWidth;
            t.style.display = 'block';
            b.style.display = 'block';
        }
        if(tt.offsetWidth > maxw){tt.style.width = maxw + 'px'}
        h = parseInt(tt.offsetHeight) + top;
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(1)},timer);
      },
      pos:function(e){
        var u = ie ? event.clientY + document.documentElement.scrollTop : e.pageY;
        var l = ie ? event.clientX + document.documentElement.scrollLeft : e.pageX;
        tt.style.top = (u - h) + 'px';
        tt.style.left = (l + left) + 'px';
      },
      fade:function(d){
        var a = alpha;
        if((a != endalpha && d == 1) || (a != 0 && d == -1)){
            var i = speed;
            if(endalpha - a < speed && d == 1){
              i = endalpha - a;
            }else if(alpha < speed && d == -1){
              i = a;
            }
            alpha = a + (i * d);
            tt.style.opacity = alpha * .01;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=' + alpha + ')';
        }else{
            clearInterval(tt.timer);
            if(d == -1){tt.style.display = 'none'}
        }
      },
      hide:function(){
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(-1)},timer);
      }
  };
}();

</script>       
<br />
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
<!-- BEGIN message_admin_titre -->
<tr>
<td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
</tr>
<!-- END message_admin_titre -->
<!-- BEGIN message_admin_txt -->
<tr>
<td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle"><div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div></td>
</tr>
<!-- END message_admin_txt -->
</table><!-- END message_admin_index -->
{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<td>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
</tr>

</table>

<!-- BEGIN disable_viewonline --><br /><br /><table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="5" height="35"><Span class="secondarytitle"> Tình Hình Diễn Đàn </span></td></tr>
<tr>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tbody>
<tr>      <td class="thead" colspan="2">Số người đang xem</td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://diendan.bacgiangview.com/hoiquantinhoc/orange-discuz/misc/whos_online.gif" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td>
<td class="alt1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
{RECORD_USERS}<br><br>
{LOGGED_IN_USER_LIST}
</span>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>      <td class="thead" colspan="2">Total members that have visited the forum today:</td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://diendan.bacgiangview.com/hoiquantinhoc/orange-discuz/misc/whos_online.gif" id="stat2" alt="{L_WHO_IS_ON2}"></td>
<td class="alt1"><table>{L_CONNECTED_MEMBERS}
{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>      <td class="thead" colspan="2">Thống Kê - Diễn Đàn :
   </td></tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}"></td>
<td class="alt1"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
{TOTAL_USERS}<br>
{NEWEST_USER}</span></td>
</tr>
<tr><td class="alt1" colspan="2"><span class="smallfont"><img
src="http://s1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/admin.gif"
 
border="0">
 <font color="red"><b>Admin</b></font>
 |
 <img
src="http://s1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/smod.gif"
 
border="0">
 <font
color="#00BF00"><b>Mod</b></font>
|
<img
src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_27-1.gif"
 
border="0">
 <font
color="#00BF00"><b>Mem A1 </b></font>
 </span></td> </tr>
<!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
<tr>
  <td class="alt1" colspan="2">
      <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
      {CHATTERS_LIST}
      <br />
      <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
      <div id="chatbox_popup"></div>
      <script type="text/javascript">
      insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
      </script>
      <!-- END switch_chatbox_popup -->
      </span>
  </td>
 </tr>
</tbody>
   <!-- END switch_chatbox_activate -->
</table>
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>  </td>
      
   </tr></tbody>
</table>
<br>
<!-- end what's going on box -->
<!-- END switch_legend -->


over_header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" /> <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /> <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /> {META_FAVICO} {META} <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" /> {T_HEAD_STYLESHEET} {CSS} <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" /> <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" /> <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script> <!-- BEGIN switch_ticker --> <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" /> <!-- END switch_ticker --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ $(document).ready(function(){ <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup --> pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400'); pm.focus(); <!-- END switch_enable_pm_popup --> <!-- BEGIN switch_report_popup --> report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}'); report.focus(); <!-- END switch_report_popup --> <!-- BEGIN switch_ticker --> ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME}); <!-- END switch_ticker --> }); <!-- BEGIN switch_login_popup --> var logInPopUp, logInIframe, logInContent, logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false, logInPopUpCss = '{T_HEAD_STYLESHEET}'; <!-- END switch_login_popup --> //]]> </script> {GREETING_POPUP} <!-- BEGIN hitskin_preview --> <style type="text/css"> #hitskin_preview { margin: 0; padding: 0; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 65px; background: url('http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px; color: #fff; } * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */ position: absolute; top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop); z-index: 2; background: transparent url('http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px; } * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */ background: #fff url(foo) fixed; } #hitskin_preview h1 { float: left; margin: 3px 0 0 0; padding: 0 0 0 10px; font: italic normal 25px Arial,sans serif; color: #fff; } #hitskin_preview h1 img { vertical-align: middle; } #hitskin_preview em { color: #7CBA2C; font-weight: bold; } #hitskin_preview a { color: #fff; } #hitskin_preview a:hover { text-decoration: underline; } #hitskin_preview .content { text-align: right; } #hitskin_preview .content p { margin: 4px 1em 0px 1em; font-size: 13px; line-height: 1.8em; color: #fff; font-weight: bold; } #hitskin_preview .content p span { font-weight: normal; font-size: 0.8em; } body { margin-top: 40px !important; } {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS} </style> <!-- END hitskin_preview --> <a name="top"></a> {JAVASCRIPT}

</head>
<body>
<!-- logo -->
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 550; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 270">
        <embed src="hoabinhds/flash1.swf" width="550" height="270" wmode="transparent" align="right">
</DIV>
<table id="Table_01" width="960" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <tr> <td width="960" height="200"> <img src="http://ca6.upanh.com/13.1014.18221146.6F0/catsban.jpg" border="0" width="960" height="200"></td> </tr> </table><!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:960px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 27px 0px 27px" align="left">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_96.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>Mái Nhà Tình Bạn </strong></div>
      
   </td>

   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->         
<!-- login form -->
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
      <tbody><tr>
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Ký danh</label></td>

         <td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="Ký danh" onfocus="if (this.value == 'Ký danh') this.value = '';" type="text"></td>
         <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="password">Mật mã</label></td>
         <td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="password" id="password" size="10" tabindex="102" type="password"></td>
         <td><input class="button" value="Ðăng Nhập" tabindex="104" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>
      </tr>

      </tbody></table>
      <input name="s" value="" type="hidden">
      <input name="securitytoken" value="guest" type="hidden">
      <input name="do" value="login" type="hidden">
      <input name="vb_login_md5password" type="hidden">
      <input name="vb_login_md5password_utf" type="hidden">
      
<!-- END switch_user_logged_out -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><span class="genmed"><span class="USERNAME">Welcome: </span><br /><span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE} <br />{CURRENT_TIME}<br /> <!-- END switch_user_logged_in -->   
</form>
      <!-- / login form -->
   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding: 1px; border-top-width: 0px;">
   <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tbody><tr align="center">
      
      
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
   
       <!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:100%">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
     
        <td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Đăng Ký  </a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="
/login.forum?connexion" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Đăng Nhập</a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><font color='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>
           
 <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Thành Viên</a> </td>
       
       
     
                 
     
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
  <!-- END switch_user_logged_out --> 
      <td class="vbmenu_control"><a href="/html-h2.htm" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Trang chủ</a></td>

  <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/index.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Diễn đàn</a> </td>

     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
  <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><font color='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>
           
 <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1,5>Thành Viên</a> </td>
       
       

       
     
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
 <!-- END switch_user_logged_in -->               

 <td class="vbmenu_control"><a href="/faq.htm"><font color='white' size=1>Trợ Giúp</a></td>         

<!-- BEGIN switch_user_logged_in --> 
 <td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout="><font color='white' size=1>Thoát</a></td>  <!-- END switch_user_logged_in -->       
  </table>
</div>

  <div style="clear: both;"></div>


<br />
       <!-- BEGIN switch_ticker --> <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline"> <tr> <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1"> <div id="fa_ticker_container"> <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;"> <div class="fa_ticker_content"> <!-- BEGIN ticker_row --> <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div> <!-- END ticker_row --> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <!-- END switch_ticker -->

            


<script type="text/javascript" src="http://code-forum.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

<script language=javascript1.2 type=text/javascript src=http://danang-upload.dng.vn/images/m6ocfb9hp4et2g3iinzy.js></script>


<script type="text/javascript" src="http://a1love.forumotion.com/html-h7.htm"></script>
<script type="text/javascript">  $(function(){$('* a').addGlow({haloColor: '#F94141', radius:20 }); /**tất cả link **/$('h2').addGlow({haloColor: '#F94141', radius:30 }); /**tiêu đề box **/});<!--
document.write(unescape("%3Cscript%20src%3D%22http%3A//www.nhuxuan.com/html-h108.htm%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E"));//--></script>
nhớ sữa lại link nha bạn


Code Index_body ! và over header  Tt07-610 Code Index_body ! và over header  Tt09-410


<<-------- Chữ Ký ---------->>
dfCode Index_body ! và over header  Google_Mylove 323
Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
http://a1love.fanbb.net

Code Index_body ! và over header

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mái Nhà Tình Bạn  :: Thư Viện Công Nghệ :: Forum phpBB 2-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất