Mái Nhà Tình Bạn
<
Chào mừng các bạn đến forum ! hãy đăng nhập nếu bạn đã là thành viên của forum , nếu chưa có tài khoản hãy nhấn đăng kí ! chúc các bạn vui vẻ
Mái Nhà Tình Bạn
<
Chào mừng các bạn đến forum ! hãy đăng nhập nếu bạn đã là thành viên của forum , nếu chưa có tài khoản hãy nhấn đăng kí ! chúc các bạn vui vẻ
Mái Nhà Tình Bạn

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của A1 NCT 2006 - 2009
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share|

header 123123123

Xem chủ đề cũ hơn
Xem chủ đề mới hơn
Go down
Tác giảThông điệp
I♥A1™
Admin
I♥A1™
Admin
Giới tính : Nam
Thanks
Tuổi : 32
Thanks
Birthday : 12/08/1991
Thanks
Bài Viết : 235
Thanks
Join date : 28/06/2010
Thanks
Đến từ : Xóm Nhà lá A1
Thanks
Status : không dám bước vì sợ gãy chân vậy thì chẳng khác nào chân đã gãy ^^
Thanks
header  123123123 Empty
Bài gửiTiêu đề: header 123123123 header  123123123 EmptyWed Feb 16, 2011 12:26 pm

header  123123123 Ttt01110 header  123123123 Tt03-310

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" /> <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /> <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /> {META_FAVICO} {META} <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" /> {T_HEAD_STYLESHEET} {CSS} <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" /> <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" /> <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script> <!-- BEGIN switch_ticker --> <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" /> <!-- END switch_ticker --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ $(document).ready(function(){ <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup --> pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400'); pm.focus(); <!-- END switch_enable_pm_popup --> <!-- BEGIN switch_report_popup --> report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}'); report.focus(); <!-- END switch_report_popup --> <!-- BEGIN switch_ticker --> ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME}); <!-- END switch_ticker --> }); <!-- BEGIN switch_login_popup --> var logInPopUp, logInIframe, logInContent, logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false, logInPopUpCss = '{T_HEAD_STYLESHEET}'; <!-- END switch_login_popup --> //]]> </script> {GREETING_POPUP} <!-- BEGIN hitskin_preview --> <style type="text/css"> #hitskin_preview { margin: 0; padding: 0; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 65px; background: url('https://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px; color: #fff; } * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */ position: absolute; top:expres​sion(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop); z-index: 2; background: transparent url('https://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px; } * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */ background: #fff url(foo) fixed; } #hitskin_preview h1 { float: left; margin: 3px 0 0 0; padding: 0 0 0 10px; font: italic normal 25px Arial,sans serif; color: #fff; } #hitskin_preview h1 img { vertical-align: middle; } #hitskin_preview em { color: #7CBA2C; font-weight: bold; } #hitskin_preview a { color: #fff; } #hitskin_preview a:hover { text-decoration: underline; } #hitskin_preview .content { text-align: right; } #hitskin_preview .content p { margin: 4px 1em 0px 1em; font-size: 13px; line-height: 1.8em; color: #fff; font-weight: bold; } #hitskin_preview .content p span { font-weight: normal; font-size: 0.8em; } body { margin-top: 40px !important; } {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS} </style> <!-- END hitskin_preview --> <a name="top"></a> {JAVASCRIPT}

</head>
<body>
<!-- logo -->

<table id="Table_01" width="960" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <tr> <td width="960" height="200"> <img src="http://ca9.upanh.com/19.0.23877559.I810/untitled.jpg" border="0" width="960" height="500"></td> </tr> </table><!-- open content container -->

<div align="center">
<div class="page" style="width:960px; text-align:left">
<div style="padding:0px 27px 0px 27px" align="left">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
<td class="alt1" width="100%">

<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://ca9.upanh.com/19.0.23719727.Duw0/rnsfqpcan4wjv2ca7bj0y7camje6nxcaol11bacaut0tw1ca7yctr8catf4jgdca.jpg" alt="" border="0" /></a> <strong>Mái Nhà Tình Bạn </strong></div>

</td>

<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Ký danh</label></td>

<td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="Ký danh" onfocus="if (this.value == 'Ký danh') this.value = '';" type="text"></td>
<td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
</tr>
<tr>
<td class="smallfont"><label for="password">Mật mã</label></td>
<td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="password" id="password" size="10" tabindex="102" type="password"></td>
<td><input class="button" value="Ðăng Nhập" tabindex="104" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>
</tr>

</tbody></table>
<input name="s" value="" type="hidden">
<input name="securitytoken" value="guest" type="hidden">
<input name="do" value="login" type="hidden">
<input name="vb_login_md5password" type="hidden">
<input name="vb_login_md5password_utf" type="hidden">

<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><span class="genmed"><span class="USERNAME">Welcome: </span><br /><span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE} <br />{CURRENT_TIME}<br /> <!-- END switch_user_logged_in -->
</form>
<!-- / login form -->
</td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding: 1px; border-top-width: 0px;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody><tr align="center">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:100%">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Đăng Ký </a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="
/login.forum?connexion" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Đăng Nhập</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><font color='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Thành Viên</a> </td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/html-h2.htm" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Trang chủ</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/index.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Diễn đàn</a> </td>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><font color='white' size=1>Tìm Kiếm</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/profile.forum?mode=editprofile"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Hồ Sơ</a> </td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/memberlist.forum"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1,5>Thành Viên</a> </td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/msg.forum?folder=inbox"="4" rel="nofollow"><font color='white' size=1>Tin Nhắn</a> </td>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<td class="vbmenu_control"><a href="/faq.htm"><font color='white' size=1>Trợ Giúp</a></td>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout="><font color='white' size=1>Thoát</a></td> <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>
</div>

<div style="clear: both;"></div>


<br />

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tbody><tr>
<td class="alt1" width="185px"><img src="http://bktaynguyen.com/bkf/images/tdyt/tdyt.png" alt="Thong Diep Yeu Thuong " border="0"><strong><i><font color="violet"><a href="http://a1love.forumotion.com/h15-page?sid=7fc6e2890a4fbaf1b16a6058b6c066a7" class="postlink"></br>Gửi Thông Điệp</a></font></i> </strong></td>
<td class="alt1"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="3" direction="left"><span style="margin-right: 60px;">From Admin To all : <font color="red">các bạn có thể vào Box Thông điêọ yêu thương để send thông điệp đến ng bạn muốn gửi ! BQT sẽ send giúp các bạn :D thân </font></span><span style="margin-right: 60px;">A ngốc To Pé Mít <font color="blue"> Ngốc sẽ mãi yêu Mít </font></span></td>
<!-- BEGIN switch_ticker --> <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline"> <tr> <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1"> <div id="fa_ticker_container"> <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;"> <div class="fa_ticker_content"> <!-- BEGIN ticker_row --> <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div> <!-- END ticker_row --> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <!-- END switch_ticker --><script src="http://codeforum.googlecode.com/files/a1avimr.js" type="text/javascript"></script>


header  123123123 Tt07-610 header  123123123 Tt09-410

Về Đầu Trang Go down
http://a1love.fanbb.net
QuangTrung_IT
Thành Viên
QuangTrung_IT
Thành Viên
Giới tính : Nam
Thanks
Bài Viết : 6
Thanks
Join date : 17/11/2010
Thanks
Status : www.benxua.tk
Thanks
header  123123123 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: header 123123123 header  123123123 EmptyFri Mar 04, 2011 6:39 pm

header  123123123 Ttt01110 header  123123123 Tt03-310

Admin làm gì mà 4rum nhìn gúm quá. Rãnh thì ghé 4rum tớ chơi nha.
[You must be registered and logged in to see this link.]


header  123123123 Tt07-610 header  123123123 Tt09-410

Về Đầu Trang Go down

header 123123123

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mái Nhà Tình Bạn  :: Thư Viện Công Nghệ :: Forum phpBB 2-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất